Kontakt : 22 15 20 00

Sandakerveien 67, 0477 Oslo

Rotfylling

sandakertannlegevakt.no/rotfylling-tannlege-Oslo

Hva er Rotylling?

Rotfylling innebærer å fjerne skadet eller død nerver og blodårer i roten av tannen som har blitt skadet på grunn av karies, sprekker eller trauma. Området i tannen som gjenstår blir så fylt med et materiale som tetter tannen og holder den frisk og fungerende som før.

Noen ganger kan re-behandling være nødvendig. Dette innebærer fjerning av eksisterende rotfyllmateriale , rensing på nytt av kanalene og plassering av ny fyllmasse.

Hovedårsaker for re-behandling:

Noen ganger kan det være vanskelig å rense veldig fine, trange kanaler, dette gjør at noen deler av roten er fortsatt uren.
Noen kanaler kan ha komplisert kanalanatomi, det kan hende at det finnes eksta uoppdaget kanaler
Ytterligere bakteriell lekkasje rundt fylling / krone som kan gi forurensning.

Endodontisk/rotfylling behandling:

Tann pulpa (det blå område) er skadet av en dyp karies som også påvirker tann røtter (rødt område)

Skadet pulpa og nerver fjernes med en spesiell fil. Rotkanalene rengjøres før fylling legges på

Tannen er nå fri for infeksjon og tannen er fylt med erstatning materiale og forseglet.

Preparasjon for rotfylling hos spesialist i Oslo

Endodontisk eller «rotfylling» behandling kan ofte utføres vannligvis i ett eller to besøk. Først området er bedøvd slik at du som pasient hos tannlege Oslo ikke føler noe smerte i det hele tatt. En liten beskyttelsesplate kalt en «dental dam» plasseres over tennene for å holde området rent og tørt. Spesialsit vil deretter lage en liten åpning i kronen på tann for å tillate oss å rense ut det infiserte masse fra innsiden av tannen din.

Fylle rotkanale
Etter at kanalene er renset og formet, blir kanalene fylt med et gummilignende materiale som kalles «guttaperka» for å sikre at rotkanalene er helt forseglet. I de fleste tilfeller vil en midlertidig fylling deretter brukes til å lukke åpningen i tannen din. Når tannen er blitt lukket opp du bli bedt om å foreta en oppfølging avtale med oss for å sjekke at alt er bra og at det ikke har skjedd noe komplikasjoner.

Når du er helt fornøyd med behandlingen hos oss, må du deretter tilbake til fast tannlege for å få midlertidig fylling erstattet og tannen restaurert til å ytterligere beskytte og forsegle tannen mot skadelige bakterier.